Ankieta


  ANKIETA  

Prosimy o wypełnienie ankiety, która da nam lepsze wyobrażenie na temat oczekiwań przyszłych klientów,

odnośnie oczekiwanych funkcji i użyteczności schronu przydomowego:

Proszę określić, jakie dodatkowe poza funkcje i użyteczności powinien posiadać wg Pani/Pana schron:

1. Dodatkowa kubatura (moduły) schronu:

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

2. Dodatkowe funkcje:

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE